Diagnostyka
- porady z zakresu kardiologii dorosłych i dzieci

- ocena ryzyka schorzeń układu sercowo-naczniowego

- badania diagnostyczne :
        * badanie echokardiograficzne serca (ECHO)

  * badanie elektrokardiograficzne (EKG)

  * badanie wysiłkowe EKG

  * holter EKG

  * całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM)