Diagnostyka- porady z zakresu kardiologii dorosłych i dzieci

- ocena ryzyka schorzeń układu sercowo-naczniowego

- badania diagnostyczne :

  * EKG

  * badanie wysiłkowe EKG

  * holter EKG

  * całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM)